Vé tàu Hà Nội Đồng Hới Quảng Bình

vé tàu Hà Nội Đồng Hới chuyên cung cấp thông tin vé tàu hỏa  ga Hà Nội đi ga Đồng Hới Quảng Bình Hàng ngày, cập nhật thông tin nhanh nhất về giờ tàu giá vé .

Giờ tàu đi Ga Hà Nội đi Đồng Hới Quảng Bình 

Tàu SE7 tổng chạy 10 giờ 22 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 06:00, Ga đến: Đồng Hới.
Tàu SE11 tổng chạy 10 giờ 25 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 08:00, Ga đến: Đồng Hới.
Tàu SE5 tổng chạy 10 giờ 15 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 09:00, Ga đến: Đồng Hới.
Tàu SE9 tổng chạy 10 giờ 51 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 14:30, Ga đến: Đồng Hới.
Tàu SE3 tổng chạy 9 giờ 50 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 19:30, Ga đến: Đồng Hới.
Tàu SE19 tổng chạy 9 giờ 49 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 20:10, Ga đến: Đồng Hới.
Tàu SE17 tổng chạy 9 giờ 58 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 20:45, Ga đến: Đồng Hới.
Tàu QB1 tổng chạy 10 giờ 5 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 21:25, Ga đến: Đồng Hới.
Tàu QB3 tổng chạy 11 giờ 15 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 21:55, Ga đến: Đồng Hới.
Tàu SE1 tổng chạy 9 giờ 29 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 22:20, Ga đến: Đồng Hới.

Bảng giá vé
STT
Loại chỗ
Giá vé (₫)
1
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1
887.000 
2
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1v
917.000 
3
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2
837.000 
4
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2v
867.000 
5
Nằm khoang 6 điều hòa T1
BnLT1
793.000 
6
Nằm khoang 6 điều hòa T2
BnLT2
743.000 
7
Nằm khoang 6 điều hòa T3
BnLT3
612.000 
8
Ghế phụ
GP
254.000 
9
Ngồi mềm điều hòa
NML
481.000 
10
Ngồi mềm điều hòa
NMLV
491.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa..
.

Hình ảnh tàu Đi Đồng Hới : 

Video tàu hà Nội Đồng Hới Đặt vé tàu Hà Nội Đồng Hới