Vé tàu Hà Nội Đồng Hới Quảng Bình

vé tàu Hà Nội Đồng Hới chuyên cung cấp thông tin vé tàu hỏa  ga Hà Nội đi ga Đồng Hới Quảng Bình Hàng ngày, cập nhật thông tin nhanh nhất về giờ tàu giá vé .

Giờ tàu đi Ga Hà Nội đi Đồng Hới Quảng Bình 

  • Tàu SE7 tổng chạy 10 giờ 22 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 06:00, Ga đến: Đồng Hới.
  • Tàu SE11 tổng chạy 10 giờ 25 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 08:00, Ga đến: Đồng Hới.
  • Tàu SE5 tổng chạy 10 giờ 15 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 09:00, Ga đến: Đồng Hới.
  • Tàu SE9 tổng chạy 10 giờ 51 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 14:30, Ga đến: Đồng Hới.
  • Tàu SE3 tổng chạy 9 giờ 50 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 19:30, Ga đến: Đồng Hới.
  • Tàu SE19 tổng chạy 9 giờ 49 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 20:10, Ga đến: Đồng Hới.
  • Tàu SE17 tổng chạy 9 giờ 58 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 20:45, Ga đến: Đồng Hới.
  • Tàu QB1 tổng chạy 10 giờ 5 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 21:25, Ga đến: Đồng Hới.
  • Tàu QB3 tổng chạy 11 giờ 15 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 21:55, Ga đến: Đồng Hới.
  • Tàu SE1 tổng chạy 9 giờ 29 phút, Ga đi: Hà Nội lúc 22:20, Ga đến: Đồng Hới.

STT

Loại chỗ

Giá vé (₫)

1

Nằm khoang 4 điều hòa T1

AnLT1

887.000 

2

Nằm khoang 4 điều hòa T1

AnLT1v

917.000 

3

Nằm khoang 4 điều hòa T2

AnLT2

837.000 

4

Nằm khoang 4 điều hòa T2

AnLT2v

867.000 

5

Nằm khoang 6 điều hòa T1

BnLT1

793.000 

6

Nằm khoang 6 điều hòa T2

BnLT2

743.000 

7

Nằm khoang 6 điều hòa T3

BnLT3

612.000 

8

Ghế phụ

GP

254.000 

9

Ngồi mềm điều hòa

NML

481.000 

10

Ngồi mềm điều hòa

NMLV

491.000 

Hình ảnh tàu Đi Đồng Hới : 

Video tàu hà Nội Đồng Hới Đặt vé tàu Hà Nội Đồng Hới